Ta´ en samtale

Har du behov for samme information som din veninde eller kollega?  Nej, ingen graviditet eller barsel er som de andres. Individuel, personlig forberedelse giver dig et velplanlagt og realistisk afsæt til at klare en udfordrende tid.  

Ring, send SMS eller mail for flere informationer om samtaleorienteret forberedelse.


Hvordan forløber en konsultation?

Vi starter alt efter dit ønske og behov med en jordemoderundersøgelse. Føler bl.a. på maven, måler maven, lytter hjertelyd, og tjekker dit velbefindende osv. Vi skaber en rolig og informativ samværsstund.  Så sætter vi os og drøfter det, der lige nu er vigtigt for dig.

Hvor tit skal du komme? Se eksempler på 3 omsorgspakker HER

 


Jordemoder Marianne Løffler

72dpi-W9899 

For alle pakkerne gælder det, at vi altid tager det aktuelle først, og at det altid er dig, der afgør, hvad vi bruger tiden på, også selvom der er lagt en anden plan.

Du kan vælge at dele en pakke med din partner.

Som altid, når vi taler graviditet og barsel, kan der være behov for at ændre planer og tidspunkter.

Priser vises under menupunktet priser.

Omsorgspakke 1

Du vælger 1 besøg. Vi bruger 1½ time, og du prioriterer dit behov. Skal du have en jordemoderundersøgelse først? I en samtale tegner vi det store billede af dig og din situation, og vi prøver at komme ´hele vejen rundt´ - dvs. dine kropslige og helbredsmæssige situation, dine reaktioner, psykisk og emotionelt samt dine relationer og det sociale liv.

Du kan altid beslutte dig for at følge op senere.

Omsorgspakke 3

Du vælger 3 besøg. Den første gang tegner vi det store billede af dig og din situation, og vi prøver at komme ´hele vejen rundt´ - dvs. dine kropslige og helbredsmæssige situation, dine reaktioner, psykisk og emotionelt samt dine relationer og det sociale liv.

Dette besøg kan med fordel ligge tidligt i graviditeten. Her er man ofte meget fokuseret på sin egen situation og alt det nye, der sker. Det er sandsynligvis den dagsorden, du vil vælge i vores samtale, men det står dig frit for at vælge anderledes.

Anden konsultation kan med fordel ligge relativt sent i graviditeten. Her er fokus som regel rettet imod den forestående fødsel, og og du anskuer i stigende grad verden igennem dit barns øjne. Disse temaer giver vi plads i samtalen, hvis det er dit ønske.

Tredje konsultation ligger tidligt efter fødslen. Din fødselsoplevelse og arbejdet med at lære dit barn og din nye rolle at kende fylder rigtig meget for de fleste. Nu er det tit relevant at finde en balance imellem ambitioner og realiteter.

Omsorgspakke 5

Du vælger 5 besøg. Det er god tid til et udviklingsforløb. Vi starter som angivet i de forrige pakker med at tegne det store billede af dig i vores første møde på 1½ time. Vi taler os ind til kernen af dit behov, og så sætter vi et mål for din udviklingsproces og skitserer en tidsplan. Det kan vare over en periode fra tidligt i graviditeten og til dit barn er ca ½ år. Se nogle af de temaer, der kan dukke op i oversigten over pakke 3.